Måske kan ejendomsservice virke som en kedelig del af husprojektet, men i virkeligheden burde Glad Ejendomsservice værdsættes. De bidrager nemlig til at skabe stabilitet og vedligeholdelse, når det kommer til den respektive ejendom.

Dermed er der stort fokus på jævnligt at tjekke ejendommen for fejl og mangler. Det vil sige, at selve ejendomsserviceprocessen bliver udarbejdet, så selve ejendommen altid er modstandsdygtig, når den kontinuerligt bliver mødt af hård vind, nedbør, skiftende temperaturer, graffiti, hærværk, slitage eller ødelæggelser. Det danske vejr er med dets skiftende karakter med til at understøtte behovet for en kvalitetssikker, effektiv og funktionel ejendomsservice.

Hvilke konsekvenser kan der opstå, hvis ikke du benytter jævnlig ejendomsservice?

Som udgangspunkt afhænger det i stor grad af, hvilken ejendom du ejer. Det har dog ikke nødvendigvis betydning for, om du behøver ejendomsservice. Det kan være nødvendigt for virksomheder, boligforeninger, butikker, offentlige institutioner, private boliger, kommuner og mange flere.

Nogle af de fremtrædende konsekvenser, der kan medfølge, når selve ejendommen ikke bliver vedligeholdt, så kan det ende i uplejede, ødelagte eller slidte bygninger, der dermed vil miste deres attraktivitet. Herigennem vil det resultere i tomme lejemål. Den ikkeeksisterende ejendomsservice vil på samme måde betyde, at klageniveauet fra beboere vil stige markant.

Dernæst er der en tydelig risiko for, at der vil opstå påbud eller forskellige typer af erstatningsansvar, hvis ikke områderne bliver vedligeholdt. Dette er især påtænkt indenfor de skiftende vejrscenarier. Et eksempel er, at når det sner, eller der er frost, så vil det kræve, at der bliver taget hånd om den farlige risiko, der er på ejendommens grund i den nødvendige periode. Afslutningsvis vil realiteter såsom værdiforringelse eller forsinkelser i byggeprojekter skabe store omkostninger for de ejendomsansvarlige.

Ovenstående er et tydeligt tegn på, at ejendomsservice ikke er et element, der skal nedprioriteres. Det kan ende med at få fatale konsekvenser på både kortere og længere sigt.